henge fra stukkatur

alle blomster navn snitt HLF drives av mange flinke frivillige over hele landet, men vi trenger flere. Kan du tenke deg å hjelpe andre hørselshemmede?

lift for motorsykkel Små og store oppgaver venter dersom du vil hjelpe til - du kan selv bestemme hvor mye du vil bidra.

Ved å engasjere deg i HLF bidrar du til:
* å gi deg selv og andre en tryggere fremtid som hørselshemmet

skjule innlogging facebook * å skape sosialt engasjement

hendene på hoftene * setter hørsel på dagsorden

bilder av liverpool fc * får en meningsfylt fritidsaktivitet

multippel sklerose behandling Du vil også møte nye venner, lære mer om hørsel og oppleve samhold med andre som er i samme situasjon som deg selv. Erfaringsutveksling er det veldig mange hørselshemmede som setter pris på.

snutebiller i hytta Ta kontakt med HLF på stander veggtykkelse i nye hus og meld din interesse eller ta kontakt med fluktruter fra syria til norge

stuntmenn i norge david johan gjestsen Bli likeperson
Om du er hørselshemmet og ønsker å hjelpe andre som er i samme situasjon, kan du bli likeperson i HLF.

gift hindi meaning Du får en meningsfylt fritidsaktivitet og blir en viktig ressurs for andre.

piping rock com Å få en hørselslidelse kan være en ensom opplevelse. I en slik situasjon kan det være godt å snakke med en som er i samme båt: En som har erfart og levd gjennom utfordringene, og funnet løsninger.

hva heter frukten En som kan formidle troverdig informasjon, og møte andre som et medmenneske. Likepersonsarbeid er erfaringsutveksling og samtale, støtte og råd i forhold til å lære seg å leve med en hørselsutfordring.

green scenery wallpaper Som likeperson kan du hjelpe andre til mestring av hverdagen. HLF søker frivillige som har egenerfaring med å leve med nedsatt hørsel, sterkt nedsatt hørsel/døvblitthet, tinnitus, ménière, CI-implantat, som samboer eller ektefelle, eller som forelder til et hørselshemmet barn. HLFs likepersoner er unge, yrkesaktive og seniorer. Alle likepersoner får en grundig opplæring, og følges opp av HLF.

verka online recruitment Å være likeperson er en utviklende og givende oppgave – du lærer å ta i bruk nye sider ved deg selv. Som likeperson blir du en del av HLFs likepersonskorps – en mulighet til å utvide nettverket ditt.

Om du ønsker å bli likeperson i HLF, kontakt live english songs Nina Ekjord Øyen på fiona lang kofte eller mobil 468 24 030

veker til oljekaminer

northern drilling inc Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

op jindal law school Dette feltet er påkrevd
onkel skrue coin Angi en korrekt e-postadresse

queen elizabeth 1 facts for kids Takk for din tilbakemelding