fridge types in india


Behandlingsansvarlig

ahmad zahir chords Generalsekretær Anders Hegre er på vegne av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

vaske tak før måling Vi lagrer følgende personopplysninger om medlemmene: Navnadressefødselsdato, bankkonto og type medlemskap.
I tillegg blir følgende opplysninger lageret dersom de er avgitt: MobiltelefonnummerE-postadresse og kjønn
Under innmedlingsprosessen kan man i tillegg angi fagområder innen hørsel man har interesse for eller vil vite mer om.

For personer som har gitt en gave til HLF og ønsker å benytte seg av muligheten til skattefradrag, lagrer vi også fødselsnummer slik at vi kan innrapportere fradraget til skattemyndighetene.

liker us apk download For medlemmer som er tilltisvalgte og/eller har verv i organisasjonen sentralt og/eller lokal vil det, i tillegg til opplysningene over, bli lagret type verv og perioden vervet gjelder.

Dersom et medlem benytter seg av HLFs ertatningsordning, vil det bli lagret opplysninger knyttet til person om skaden/tapet av høreapparater. Opplysingene som blir lagret omfatter: Eiertype skadenår skaden/tapet oppstod, hvor skaden oppstod, hva ble skadet/tapt, om høreapparat(ene) var i bruk på skade-/tapstidspunktet, hendelsesforløpet, om høreapparatene er forsikret i annet selskap, om melder har fått erstatning for skadd/tapt høreapparat i løpet av de siste 3 årnår NAV sist dekket utgifter til nytt/nye høreapparat og kontonummer.

stock market simulator Vi lagrer også transaksjoner knyttet til person fra handler i HLFs nettbutikk. Vi lagrer betalingshistorikk på kontingentgiverinfo og familietilknytning (barn-/familiemedlem)

Innhenting av personopplysninger

kardashian kids clothing line Vi lagrer kun de personopplysningene du har avgitt på innmeldingsblankett eller på våre nettsider, enten via innmeldingsskjemaet eller via handel i HLFs nettbutikk. HLF henter ikke inn personopplysninger fra tredjepart.

Informasjonskapsler/cookies

hva betyr william HLF benytter seg av informasjonskapsler på sine nettsider (hlf.no, godlydibarnehagen.no, godlydiskolen.no, hvertøreteller.no, ørepropper.no). Informasjonskapsler blir brukt til personalisering, pålogging, språkstyring og for statistikk som brukes til forbedring av nettsidene.

apne rajasthan go song Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser - i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

skjeltene haramsøy lepsøy takst Hvis du ikke ønsker å benytte deg av informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel.  

Formål med behandlingen

boken de døde ser deg Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser i medlemsavtalen din.
Vi benytter opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og tjenester i forbindelse med ditt medlemskap via e-post, SMS eller postutsendelser.

Grunnlaget for behandling

enkelt om buddhismen Informasjon om navn, adresse, fødselsdato, samt telefon og e-postadresse hvis avgitt, benyttes for å oppfylle medlemsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). 

glanders in hindi Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medelmskap via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Har du samtykket til det, benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Utlevering av opplysninger til tredjepart

flere ord for uærlig For å kunne oppfylle våre forpliktelser i medlemsavtalen utleveres nødvendige opplysniger, begrenset til kontaktinformasjon, til våre sammarbeidspartnere.

Våre nåværende sammarbeidspartnere er:
Polinor - Trykk og distribusjon av fagbladet Din hørsel
Windmill - Distribusjon og forvaltning av HLF-lotteriet
Raddsion Blu - Distribusjon av medlemstilbud
Tryg forsikring - Distribusjon av medlemstilbud
Circle K - Distribusjon av medlemstilbud
NFI (Norsk Formular Industri AS) - Trykk og distirbusjon av kontingenten.
Puzzle - Distribusjon av informasjon og medlemtilbud via SMS

Utover disse, vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

dobbel seng overmadrass Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap slettes eller anonymiseres etter 3 år.
Opplysinger vi ihht lover er forpliktet til å bevare vil bli lagret i perioden lovens krav setter.

Rettigheter for den registrerte

alder sammensetning i elverum kommune Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. 

Informasjonssikkerhet

hvorfor iso kmi Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

lurte seg med i ol Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

E-post: [email protected]

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)
Postboks 6652 Etterstad
0609 Oslo

herav kun lønn

xing yang china Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

konserter i bergen 2016 Dette feltet er påkrevd
tilbake til 70 tallet Angi en korrekt e-postadresse

superintendent in hindi Takk for din tilbakemelding